Frank Brouwer

 

 

Onderwijsadvies: rekenen

Machtsmisbruik: extern vertrouwenspersoon

Medezeggenschap: ondernemingsraad

 

 

 

 

Zang